Kinderbestek

Kinder dwarslepeltje uit de sprookjesserie

Kindervorkje "haags Lofje"

Kindervorkje - Model 20 Haags lofje

Kindercouvert met originele doos

Kinderbordje uit de sprookjes-serie