Apostel

Apostellepels worden van oudsher door peetouders geschonken aan petekinderen.
Ook is het een traditioneel doopgeschenk.
Voor meer informatie over apostellepeltjes: zie het gekopbestek "bestek ABC"

Apostellepeltje - St. Thomas - Thomas

Apostellepeltje - St. Philip - Philipus

Apostellepeltje - St. Bartholomew - Bartolomeus

Apostellepeltje - St. James the Elder - Jacobus de meerdere

Apostellepeltje - St. John - Johannes

Apostellepeltje - St. Paul -Paulus

Apostellepeltje - St. Jude - Judas

Apostellepeltje - St. Matthew - Mattheus

Apostellepeltje St. Andrew - Andreas

Apostellepeltje - Paulus - Gero