Model 692 - Gentle

  • Model: 692
  • Modelnaam: Gentle
  • Periode: 1933-1958
  • Naar Ontwerp van Georg Nilsson
  • Verzilverd op basis van 90 (zie bestekABC)

Kindervorkje - Gentle