Model 618 - Puntfilet

  • Model: 618
  • Modelnaam: Puntfilet / na 1957: Noble
  • Periode: 1926-1985
  • Verzilverd op basis van 90 (zie bestekABC)

 

Dinervorken - Puntfilet

Dinerlepels - Puntfilet

Dessertvorken - Puntfilet

Dessertlepels - Puntfilet

Dessertmessen - Puntfilet

Dinermessen - Puntfilet

Kaasschaaf - Puntfilet

6 persoons bestekcassette - Puntfilet

Besteksleutelhanger - Puntfilet

Messenlegger - Model 618 - Puntfilet