Overige artikelen

Zoutlepeltje - model No. 573

Mosterdlepeltje - Model No. 573

Set (6) Onderzetters

2 vleeswarenvorkjes - 581 (Visgraat)

Kinder dwarslepeltje - "Haasje"

10 gebaksvorkjes - model 512 (Simonis)

Vleeswarenvorkje - model 522 (Simonis)

2 gebaksvorkjes - model 562

Setje van 6 gebaksvorkjes - model 562