Model 618 - Puntfilet

  • Model: 618
  • Modelnaam: Puntfilet / na 1957: Noble
  • Periode: 1926-1985
  • Verzilverd op basis van 90 (zie bestekABC)

 

Messenlegger - Model 618 - Puntfilet

Setje vleesvorkjes - Puntfilet

Juslepel - Puntfilet - Model No. 618

Soeplepel - Puntfilet - Model No. 618

Dessertvork - Puntfilet - Model No. 618

Desserlepel - Puntfilet - Model No. 618

Dinerlepel - Puntfilet - Model No. 618

Puntfilet theeschepje - Model No.618

Aardappellepel "Puntfilet"

Dinerlepel - Puntfilet